Site news

Website sẽ bắt đầu đi vào thử nghiệm từ 20/11/2017

 
Hình của Việt Dũng Nguyễn
Website sẽ bắt đầu đi vào thử nghiệm từ 20/11/2017
Bởi Việt Dũng Nguyễn - Chủ nhật, 19 Tháng mười một 2017, 3:54 PM
 

Website sẽ bắt đầu đi vào thử nghiệm từ 8h00 ngày 20/11/2017. Nếu gặp khó khăn trong quá trình sử dụng hoặc bạn thấy bất cứ chỗ nào nên cải tiến để làm tốt hơn thì xin đóng góp thông qua comment hoặc email về chienluocsong.com@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.