Hoàn thiện bản thân (P15: 3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất)

Hôm nay tình cờ đọc trên vnexpress có bài “Vợ chồng bằng tuổi suốt ngày cãi nhau”. Bài tâm sự có mô típ rất phổ biến đó là lúc yêu thì thấy người yêu toàn đức tính tốt, lúc lấy nhau rồi mới phát hiện ra những đức tính xấu không thể chấp nhận được. Cô … Continue reading Hoàn thiện bản thân (P15: 3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất)