Hoàn thiện bản thân (P11: Kiểm soát cảm xúc sợ hãi)

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới (mùng 1 năm ất mùi; 19/2/2015). Khai bút đầu xuân bằng một chủ đề mà tôi đã ấp ủ từ lâu nhưng nay mới có thể viết ra được. Nếu gọi tên cảm xúc tiêu cực nhất trong các loại cảm xúc thì phải nói tới cảm xúc … Continue reading Hoàn thiện bản thân (P11: Kiểm soát cảm xúc sợ hãi)