Thái độ

Thái độ

Suy nghĩ tích cực, động lực.. tất cả những gì liên quan tới thái độ

Tư duy tích cực

Thấy hay thì cóp nhặt, chẳng phải của em :P Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực khác với một vài loại...

Sống với tinh thần Aikido

Một bài viết hay về tinh thần võ đạo.