Six thinking Hats – Sáu chiếc mũ tư duy

Là một kĩ thuật được thiết kế nhằm giúp các cá thể có được nhiều cái nhìn về một đối tượng mà những cái...

Sử dụng macro trong Mindmanager

    Tất cả chúng ta đều đã từng nghe đến tên macro đặc biệt là những ai từng nghiên cứu sâu về MS office.....

Kỹ năng quản lý thời gian (P2:Quản lý mọi công việc bằng Dashboard maps)

<Đây là một entry viết từ 2009 và đã được viết lại toàn bộ 29/1/2016> Thời điểm sắp bước vào kỳ nghỉ tết âm lịch...

Building a Mind Mapping Culture

by Ian Dyason, Advanced Buzan Qualified Instructor, Chief Mental Catalyst, A I Training Consultants by Alpha-Numeracy Pte Ltd source: http://www.think-n-learn.com/articles/building_mindmapping_culture.htm Giám đốc điều hành của một...

Bản đồ tư duy và công việc

    Con người vốn khởi điểm là ăn lông ở lỗ :P, khi đó để giao tiếp với nhau con người dùng những tiếng...

Bản đồ tư duy với Mindjet Mindmanager

Cũng khá lâu rồi không có một entry nào về Bản đồ tư duy. Đây là một entry được trình bày dưới dạng phỏng...

Tìm kiếm trong MindManager 8

  Khi chúng ta dùng nhiều MindManager để áp dụng cho mọi công việc chúng ta đang làm thì mọt kết cục tất yếu...

10 Steps to Great Presentation Maps

Article from mindjet'blog If you’re reading this blog, the odds are that you already know mind mapping is a great way to organize your thoughts...

Mind mapping, Kỹ thuật giúp tăng điểm TOEFL nhanh chóng

Nguồn : http://connekgroup.net/forum/showthread.php?t=1589 Tận dụng mấy ngày nghỉ, tớ nghĩ ra một số cái hay hay và viết chia sẽ với anh em. Phần sau...

use mindmap to learn english

If you are a language teacher, you probably already use mind maps to help your students learn vocabulary. These mind maps are sometimes referred...

Mapping Your Strategy, Business Cases, and Home Life

From mindjet blog Yesterday, while checking my messages, I noticed a link to a map in the BiggerPlate gallery of MindManager maps. In it, I...