Bản đồ tư duy và công việc

    Con người vốn khởi điểm là ăn lông ở lỗ :P, khi đó để giao tiếp với nhau con người dùng những tiếng...

Sử dụng macro trong Mindmanager

    Tất cả chúng ta đều đã từng nghe đến tên macro đặc biệt là những ai từng nghiên cứu sâu về MS office.....

Tìm kiếm trong MindManager 8

  Khi chúng ta dùng nhiều MindManager để áp dụng cho mọi công việc chúng ta đang làm thì mọt kết cục tất yếu...

Six thinking Hats – Sáu chiếc mũ tư duy

Là một kĩ thuật được thiết kế nhằm giúp các cá thể có được nhiều cái nhìn về một đối tượng mà những cái...

Tổng hợp về Bản đồ tư duy

Update: 6/3/2016 1. Thế nào là một bản đồ tư duy tốt? Một bản đồ tư duy tốt là một bản đồ tư duy sau khi...

use mindmap to learn english

If you are a language teacher, you probably already use mind maps to help your students learn vocabulary. These mind maps are sometimes referred...

Bản đồ tư duy với Mindjet Mindmanager

Cũng khá lâu rồi không có một entry nào về Bản đồ tư duy. Đây là một entry được trình bày dưới dạng phỏng...

Building a Mind Mapping Culture

by Ian Dyason, Advanced Buzan Qualified Instructor, Chief Mental Catalyst, A I Training Consultants by Alpha-Numeracy Pte Ltd source: http://www.think-n-learn.com/articles/building_mindmapping_culture.htm Giám đốc điều hành của một...

Mapping Your Strategy, Business Cases, and Home Life

From mindjet blog Yesterday, while checking my messages, I noticed a link to a map in the BiggerPlate gallery of MindManager maps. In it, I...

10 Steps to Great Presentation Maps

Article from mindjet'blog If you’re reading this blog, the odds are that you already know mind mapping is a great way to organize your thoughts...

Mind Maps Fuel Productivity

Source: http://www.cio.com/article/492281/Mind_Maps_Fuel_Productivity?page=2 artice: Mind mapping should top your list of personal productivity tools May 11, 2009 — CIO — When an Anthrax scare hit the Department...