mindmaps | Chiến lược sống

Tổng hợp về Bản đồ tư duy

Update: 6/3/2016 1. Thế nào là một bản đồ tư duy tốt? Một bản đồ tư duy tốt là một bản đồ tư duy sau khi...

Sử dụng macro trong Mindmanager

    Tất cả chúng ta đều đã từng nghe đến tên macro đặc biệt là những ai từng nghiên cứu sâu về MS office.....

Tìm kiếm trong MindManager 8

  Khi chúng ta dùng nhiều MindManager để áp dụng cho mọi công việc chúng ta đang làm thì mọt kết cục tất yếu...

Mapping Your Strategy, Business Cases, and Home Life

From mindjet blog Yesterday, while checking my messages, I noticed a link to a map in the BiggerPlate gallery of MindManager maps. In it, I...

10 Steps to Great Presentation Maps

Article from mindjet'blog If you’re reading this blog, the odds are that you already know mind mapping is a great way to organize your thoughts...

use mindmap to learn english

If you are a language teacher, you probably already use mind maps to help your students learn vocabulary. These mind maps are sometimes referred...

Mind mapping, Kỹ thuật giúp tăng điểm TOEFL nhanh chóng

Nguồn : http://connekgroup.net/forum/showthread.php?t=1589 Tận dụng mấy ngày nghỉ, tớ nghĩ ra một số cái hay hay và viết chia sẽ với anh em. Phần sau...