Tiêu tiền

- Cũng giống như hầu hết các ngành khác ngành giáo dục cũng cũng chịu sự quản lý theo kiểu ngành ngang ngành...

Tình huống trong đấu thầu

Tất cả những tình huống trong đấu thầu đều phải tuân theo luật đấu thầu và nghị định hướng dẫn. Nếu như bạn hỏi...

Đấu thầu rộng rãi một giai đoạn

- Đấu thầu rộng rãi được áp...

Nội dung cơ bản của Luật đấu thầu

    Điều 5. Thông tin về đấu thầu 1. Các thông tin sau đây về đấu thầu phải được đăng tải trên tờ báo về đấu thầu...

Cải cách hành chính

Vào hồi 10h00 ngày 12/08/2002 trong khi đang đào hố để trồng cây, anh Nguyễn Việt Dũng đã đào được một bình sành bịt kín...

Vài cái sự bất bình

Đã lâu rồi không dám có bài viết nào về chính trị, thường chỉ dám đá bên này, đấm bên lọ một tí, gọi là...

Vượt biển bằng cánh buồm và niềm tin

Gia đình nhà ốc từ lâu đã được coi là một gia đình văn hóa, kiểu mẫu, được công nhận là gia đình vì hòa...