Thông minh tài chính (P12-6 : Bảng cân đối kế toán- Giá trị thương...

18. Giá trị thương hiệu Có hai căn nhà giống hệt nhau về mọi mặt, một nhà của VIN và một nhà của Đại gia...

Thông minh tài chính (P12-5 : Bảng cân đối kế toán- Nợ, Khấu hao...

Trong entry phần 4 trình bày về Tiền mặt và hàng tồn kho. Tiền mặt bao gồm tiền vật chất trong két sắt, tiền...

Thông minh tài chính (P12-4 : Bảng cân đối kế toán- Tiền mặt và...

Entry đầu tiên tôi có trình bày về bảng cân đối kế toán nhưng chỉ đi lướt qua. Nguyên nhân vì nếu chi tiết...

Thông minh tài chính (P12-3 : Báo cáo tài chính Vingroup- Lợi nhuận)

Đọc báo cáo tài chính thực sự không dễ dàng gì, tôi nghĩ muốn hiệu quả đòi hỏi một số yêu cầu từ người...

Thông minh tài chính (P12-2 : Học đọc hiểu báo cáo tài chính Vingroup)

Cuối của entry trước nói về chỉ số tỷ suất lợi nhuận gộp, đây là chỉ số rất hay dùng và hầu như ai...

Thông minh tài chính (P12-1 : Học đọc hiểu báo cáo tài chính Vingroup)

Vài ngày trước đồng loạt các trang mạng đều đăng bài viết Vingroup đã có 20 mẫu concept ô tô Vinfast. Từ hồi Vingroup...

VMM 2017

Lý do chính đáng của việc thời gian qua viết hơi ít. Lần đầu tiên tham gia VMM, cự ly 42km ngày 23/9/2017. Mong hơn...