Kinh tế học (P26: Thị trường lao động P2)

Con người vốn rất phức tạp, các quyết định của anh ta đưa ra gần như không thể dự đoán được chuẩn xác, thậm...

Thông minh tài chính (P6 : Đọc hiểu: Giá vàng, USD tự do đồng...

Những entry vừa qua quả là hơi khô khan, nhằm giúp cho người đọc thư giãn trước khi nói về các tài sản tiếp...

Kinh tế vĩ mô thường thức (P1)

Đụng tới kinh tế vĩ mô trước đây đã có hẳn một series về chủ đề tiền. Nhưng tiền chỉ là một phần của...

Sách:Think and grow rich (P4: Kiến thức chuyên môn)

Lời văn của quyển này không khoái lắm, lộn xộn và không thoát ý, không hợp gout đọc của mình. Tuy nhiên cái gì...

Thương mại quốc tế (P4: Sự di chuyển của các nguồn lực thế giới)

Mục đích của thương mại quốc tế là nhằm tối ưu hóa nguồn lực thế giới. Nhưng vì mỗi quốc gia là một chủ...

6.Hành trình tới một công ty bình thường

        Trong Từ tốt tới Vĩ đại có một đoạn mô tả tiến trình chung của một công ty mới thành lập tới một...

TT 11/2010/TT – BKH về mẫu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

Có 2 mẫu trong thông tư này: Áp dụng cho: Mua sắm hàng hóa theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Cho gói < 500...