Xây dựng thương hiệu cá nhân

Có bao nhiêu người xây dựng được thương hiệu cá nhân? Và có bao nhiêu người gắn được thương hiệu cá nhân với thương hiệu...

Thương mại quốc tế (P1:Các học thuyết về thương mại quốc tế)

Trong nghiên cứu khoa học nói chung khi nghiên cứu một hiện tượng nào đó người ta đầu tiên xác định quy luật của...

Quản trị chiến lược (P13: Phân tích môi trường bên trong bằng Chuỗi giá...

Ta đang ở đâu? Chuỗi giá trị là công cụ dùng để phân tích môi trường bên trong của DN do Michael E Porter giới...

Cạnh tranh bởi sự khác biệt

Trong chiến lược cạnh tranh ta cũng biết là một công ty có thể theo một trong 3 hình thức 1. Cạnh tranh bởi...

Quản trị kinh doanh (P7: Cơ cấu tổ chức-Tiêu chí đánh giá)

Bất cứ một tổ chức kinh doanh nào cũng tồn tại một cơ cấu tổ chức. Khi còn nhỏ thì cơ cấu đơn giản,...

Đổi mới và cải tiến trong DN (P4: Cải tiến tự thực hiện )

Xét về đối tượng ảnh hưởng, một đề xuất sẽ bao gồm những loại sau: 1. Đề xuất cải tiến, đổi mới ở một bộ...

Mừng đảng 80 tuổi

Hôm nay ngày 3/2/2010 là một ngày trọng đại của dân tộc ta. Đảng ta đã 80 tuổi xứng đáng để dungiso cho một...

Cái hang của Plato

Một người tù bị xích trong một cái hang. Anh ta bị xích ở đây từ rất lâu, từ khi còn bé tí chưa...

Tình hình kinh tế 2013 (từ một hội thảo)

Entry này được viết dựa trên cảm hứng từ Hội thảo dòng tiền ngày 20/5/2013. Chúng ta đang gặp phải hai vấn đề: Thứ nhất: Tình...

Kiểm soát cảm xúc hàng ngày

Trong 3 entry trước chúng ta biết tới vô thức và ý thức nhưng không chỉ có vậy chúng ta còn có cảm xúc....

Lợi thế chi phí (P5)

4. Sự lan tỏa Đa phần các công ty trong một ngành sẽ có xu hướng giống nhau bởi sự học hỏi. Một nhân sự...

Kinh tế học (P32: Giá dầu giảm ảnh hưởng tới Việt nam như thế...

Sự kiện gây nhiều chú ý nhất trong nửa cuối năm 2014 cho tới nay có lẽ là giá dầu. Những người có liên quan...

Thông minh tài chính (P1: Không thể đánh bại thị trường)

Chắc hẳn những ai đã học kinh tế học hẳn phải nghe nói tới câu "Sự thất bại của thị trường"; giờ lại có...

Kinh tế môi trường (P3: chuẩn thải, phí thải)

Trong entry trước ta biết rằng doanh nghiệp khi hoạt động sẽ tạo ra chất thải ra môi trường gây ra chi phí ngoại...