Chào đón view thứ 1350 và friend thứ 64

Hôm nay xem cái static của blog mới được tới view thứ 1350, chắc trong đó quá nửa là của mình. Từ thứ hai...

Thứ sáu ngày 13

Một năm chỉ có tối thiểu 1 ngày thứ sáu ngày 13 và tối đa là 3 ngày thứ sáu ngày 13 trong 1...

Giả sử có một ngày tận thế :P

Sáng nay một trận động đất đã diễn ra tại một số tỉnh miền bắc trong đó có Hà Nội. Tất nhiên cũng không...

Nhiều ablum mới cho bạn lựa chọn :P

Album hội thảo Hiclass: Album công tác Đà Nẵng:Album ngày abbort

Chào mừng 20/10/2009

Nhân ngày phụ nữ làm bô ảnh :PBà con chú ý là em có cây xương rồng rất là đẹp, tương trưng cho sự...